รัฐ Valais เที่ยวเมืองสกีรีสอร์ตแสนน่ารัก

queenstown-remarkable-mountains

รัฐ Valais เที่ยวเมืองสกีรีสอร์ตแสนน่ารัก ชมยอดเขาที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ ถ้ามาสวิสแล้ว อยากให้มาเยือนดินแดนทางตอนใต้อันน่าหลงใหลแห่งนี้โดยควรแบ่งเวลาซัก 1 วันชมจุดท่องเที่ยวสำคัญอย่าง Zermatt แล้วขึ้นยอดเขา Gornergrat เพื่อชมยอดเขา Matterhorn Gotthard ที่พาคุณมา Zermattจะผ่านเมืองเล็กๆที่บ้านส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้สีคล้ำแปลกตาซึ่งคุณจะสัมผัสได้ถึงความมรเอกลักษณ์ของตัวเองในดินแดนแถบนี้ Valais แบ่งเป็น Upper Valais (ด้านบน) และ Lower Valais (ด้านล่าง) ซึ่ง Upper Valais เป็นส่วนที่พูดภาษาเยอรมันและนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ และจะพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ที่ Lower Valais และนับถือนิกายคาทอลิก

Posted on by admin

Comments Off on รัฐ Valais เที่ยวเมืองสกีรีสอร์ตแสนน่ารัก

Comments are closed.