มารู้จักเมืองอะบาชิริ(Abashiri)

001 (19)

อะบาชิริ(Abashiri) เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ใกล้คาบสมุทรชิเรโตโกะ (Shiretoko Peninsula) เพราะความห่างไกลนี้จึงเคยใช้เป็นที่ตั้งคุกคุมขังนักโทษคดีสำคัญ (น่าจะประมาณเกาะตะรุเตาของไทย) ที่ปัจจุบันทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือนจำแทนนอกจากนี้ในปลายฤดูหนาวยังเป็นจุดที่จะล่องเรือตัดน้ำแข็งออกไปในทะเลโอคอทสก์ เพื่อชมก้อนน้ำแข็งหรือ ice drift ที่ละลายลอยมาจากทางขั้วโลกเหนืออีกด้วย บริเวณใกล้เคียงคืออุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เป็นที่รวมสัตว์ป่าและพืชพรรณที่อุดมและแตกต่างจากที่อื่นรวมทั้งมีธรรมชาติงดงาม มีการสร้างทางเดินยกระดับสำหรับนักท่องเที่ยวให้ไปชมหมีและสัตว์ป่าต่างๆ ได้โดยสะดวกด้วย

Posted on by admin

Comments Off on มารู้จักเมืองอะบาชิริ(Abashiri)

Comments are closed.