สะพานไม้ Spreuer (Spreuerbrucke)

Luzern 003

สะพานแห่งนี้ได้ชื่อว่า Spreuer เพราะเป็นที่ที่ชาวบ้านเอาฟางข้าวสาลีมาทิ้งลงน้ำ สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1408 โดยผู้วร้างตั้งใจให้เป็นป้อมปราการของเมืองเหมือนกับสะพานไม้ Chapel ในปี ค.ศ.1626-1635 มีการวาดภาพ “Dance of Dead –ระบำมรณะ” ลงบนแผ่นชื่อไม้ของสะพานที่มีทั้งหมด 67 แผ่น โดย Kaspar Meglinger ภายวาดที่วาดเป็นเรื่องราวต่อเนื่องโดยเริ่มจากฝั่งเมืองเก่าพอถึงอีกฝั่งหนึ่งของพระเยซูก็สามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้ บนสะพานยังเป็นทำเลเหมาะที่จะเฝ้ามองสายน้ำ Reuss นอกจากจะเห็นทิวทัศน์ของเขตเมืองเก่าของเมือง Luzern แล้ว ยังจะเห็นเขื่อน Nadelwehr เขื่อนเล็กๆ ที่ต้องใช้คนชักรอก ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1859-1860 (ประมาณ 150 ปีที่แล้ว)

Posted on by admin

Comments Off on สะพานไม้ Spreuer (Spreuerbrucke)

Comments are closed.